WYSOKOŚĆ OPŁAT I NR KONTA KWSNH


Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

75-333 Koszalin ul. Batalionów Chłopskich 79

Konto:  45 1610 1162 7100 6477 2000 0003

Koszt studiów wynosi 2700,00 zł. Płatne w 2 ratach:

I rata 1350,00 zł do 31 października 2019 r.

II rata 1350,00 zł do 31 marca 2020 r.

POD DOKONANIU PŁATNOŚCI, NALEŻY BEZZWŁOCZNIE DOSTARCZYĆ POTWIERDZENIE WPŁATY W FORMIE PAPIEROWEJ DO SEKRETARIATU PODN LUB PODCZAS ZAJĘĆ W SP NR 1 BĄDŹ E-MAIL biuro@podn.stargard.pl