STUDIA PODYPLOMOWE – kierunki

STUDIA PODYPLOMOWE

organizowane przez

 Koszalińską Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych

 1. Batalionów Chłopskich 79

75-333 Koszalin

Wymagane dokumenty:

 1. podanie na studia podyplomowe
 2. 1 zdjęcie,
 3. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Całkowity koszt studiów trzysemestralnych wynosi 2700,00 zł

Koszt studiów Zarządzanie placówką oświatową: 2 semestry 2000,00 zł

 

KIERUNKI:

 • Przygotowanie pedagogiczne –pedagogika szkolna;                                   
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – kształcenie zintegrowane;
 • Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia osób z zespołem Dawna, zespołem Aspergera, zespołem Jacobsem, autyzmem, dziecięcym porażeniem mózgowym itd.
 • Diagnoza, terapia pedagogiczna i socjoterapia;                           
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i socjoterapia;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • Przygotowanie pedagogiczne i metodyczne do nauczania przedmiotu doradztwo zawodowe – doradca zawodowy;
 • Organizacja, zarządzanie placówką oświatową;
 • Przygotowanie pedagogiczne i metodyczne do nauczania  języka angielskiego  w przedszkolu;
 • Przygotowanie pedagogiczne i metodyczne do nauczania języka angielskiego z Cerytfikatem FCE Uniwersity of  Cambrige;