Sieci współpracy

Sieć współpracy i samokształcenia, to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Wiele działań ułatwia wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych np. praca na platformie.

I. Sieci współpracy i samokształcenia organizowane we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Stargardzie

  1. Praca z uczniem zdolnym metodami twórczego myślenia.
  2. Sieć współpracy nauczycieli specjalistów szkolnych (pedagogów, psychologów, socjoterapeutów, logopedów i innych specjalistów).
  3. Sieć Doradców Zawodowych.

II. Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli:

  1. Matematyki
  2. Języków obcych
  3. Przyrody i biologii
  4. Bibliotekarzy
  5. Edukacji wczesnoszkolnej
  6. Języka polskiego

 

III. Sieć współpracy i samokształcenia kadry kierowniczej

Inne sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli powstaną w wyniku zapotrzebowania po diagnozie wstępnej.