OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ogłasza nabór na stanowiska – doradców metodycznych z następujących przedmiotów:

  1. matematyki
  2. języków obcych
  3. ds. bibliotek szkolnych

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście na piśmie w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie, Plac Majdanek 7                w godzinach od 8 do 14 w terminie do 20 sierpnia 2018 r.                                                                      w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„nabór na stanowisko doradcy metodycznego”

 

Treść ogłoszenia/wymagania     ogłoszenie/wymagania pdf