XXVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSNPP „NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W DOBIE ZDALNEGO NAUCZANIA”

Data/Czas : 09/07/2020-31/08/2020
09:00


ZAPRASZAMY

nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do zapoznania się
z programami konferencji organizowanych
w roku szkolnym 2020/2021

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych zaprasza
na XXVII Ogólnopolska Konferencja PSNPP „Nauczanie przedmiotów przyrodniczych w dobie zdalnego nauczania.”

https://dlaszkol.chemia.uj.edu.pl/documents/142924885/145426324/Komunikat+PSNPP.pdf/8d0375b7-6162-4417-b815-612ecb8a07ec

 

Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika wraz Pracownią Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii UW, Laboratorium Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UW, Ogrodem Botanicznym Wydziału Biologii UW i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do udziału w XXIV Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych.

http://sdb.ptpk.org/wp-content/uploads/2020/05/XXIV-Konferencja-F2-maj-2020.pdf

 

Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego
jest organizatorem dorocznej konferencji KEG PTG pt. „Umiejętności jako nadrzędny cel edukacji geograficznej – ich kształtowanie i ocenianie”. Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniach 6-7 listopada 2020 r.

http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=najblizsze-konferencje

 

Zapraszamy do skorzystania z propozycji

doradcy metodyczni PODN:
Lilianna Janeczek i Beata Trzeciak