XIII EDYCJA KONKURSU NA KOMIKS

Data/Czas : 07/10/2019-09/12/2019
00:00


Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie

ogłasza

trzynastą edycję

POWIATOWEGO KONKURSU

na KOMIKS

pod patronatem Starosty Stargardzkiego

ORGANIZATOR I CELE

 1. Organizatorem konkursu jest PODN w Stargardzie.
 2. Patronat Honorowy nad konkursem objął Starosta Stargardzki.
 3. Konkurs ma zasięg powiatowy, jest  cykliczny, odbywa się raz w roku.
 4. W edycji trzynastej głównym założeniem  jest stworzenie komiksu pt. „W krainie Gryfitów”.

Celem konkursu jest:

  • popularyzowanie wiedzy o historii Pomorza Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem dynastii Gryfitów,
  • popularyzowanie komiksu,
  • rozwijanie twórczego myślenia,
  • doskonalenie umiejętności plastyczno-językowych,
  • wymiana doświadczeń literacko – plastycznych między uczniami różnych typów  szkół.

UCZESTNICY

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
  • uczniów szkół podstawowych (IV – VIII),
  • uczniów szkół ponadpodstawowych.

ZASADY KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie krótkiego komiksu, będącego nawiązaniem do podań, legend i baśni Pomorza Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem dynastii Gryfitów.

 1. Komiks może być wykonany dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa oraz inne techniki czytelne plastyczni
 2. Praca powinna być jednostronna, wykonana na planszy o formacie nieprzekraczającym 100 x 70cm.
 3. W nagłówku komiksu należy umieścić tytuł komiksu.
 4. Wszystkie prace konkursowe muszą być na odwrocie podpisane:
  imię i nazwisko autora pracy, nazwa szkoły, klasa i telefon kontaktowy.
 5. Przesłana praca winna stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział
  w konkursie, wcześniej niepublikowaną. W tej edycji konkursu dopuszcza się  wykonanie pracy zespołowej, pod warunkiem, że stosowane będą techniki cyfrowe.
 6. Jury konkursowe przy ocenie prac kierować się będzie następującymi kryteriami: wartość plastyczna, poprawność językowa dialogów, ciekawe rozwinięcie tematu, indywidualny charakter pracy i ogólny wyraz artystyczny, oryginalność własnej interpretacji tematu.
 7. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę, która pozostaje
  w dyspozycji organizatora i nie będzie odsyłana.

CZAS REALIZACJI

 1. Prace należy dostarczyć pod adres: Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie (czytelnia multimedialna, sala 39), Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard, z dopiskiem „Konkurs na komiks”)  do 9 grudnia 2019 r.
 2. Zwycięzcy zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na uroczystość wręczenia nagród w styczniu 2020 r.
 3. Wszelkich informacji o organizacji konkursu udziela doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych Irena Zalewska, tel. 504 087 695 .

NAGRODY

 1. Prace konkursowe będzie oceniać  powołana przez organizatorów Komisja
  w dwóch kategoriach:

  • uczniów szkół podstawowych (IV – VIII),
  • uczniów szkół ponadpodstawowych.
 1. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Nadesłane prace  wykorzystane będą na wystawie pokonkursowej, która zostanie zaprezentowana w Starostwie Powiatowym w Stargardzie, a jej  otwarcie nastąpi podczas sesji Rady Powiatu 29 stycznia 2020 r.              

 Dyrektor PODN
Jadwiga Roszak                           

Koordynator konkursu
Irena Zalewska