X SPOTKANIA Z EDUKACJĄ

Data/Czas : 25/04/2018
09:00


Szanowni Państwo

Dyrektorzy  Szkół

Powiatu  Stargardzkiego                                                                   

 

       Uprzejmie informuję, że 25 kwietnia 2018 r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w porozumieniu z dyrektorami szkół ponadpodstawowych i Dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie organizuje „X Spotkania z Edukacją”, które odbędą się w Hali Sportowej Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35 w godzinach  od  9.30  do 13.00.

     Głównym celem organizowanych w tym roku spotkań jest promocja szkolnictwa zawodowego w szkołach technicznych i branżowych oraz zapoznanie uczniów klas trzecich gimnazjalnych z ofertą edukacyjną na następny rok szkolny. Ze względu na wprowadzenie doradztwa zawodowego do klas siódmych szkół podstawowych i zmiany w szkolnictwie zawodowym do udziału w tegorocznych spotkaniach zapraszamy nie tylko uczniów klas trzecich gimnazjalnych,  ale również uczniów klas siódmych szkół podstawowych

     Podczas imprezy uczniowie klas trzecich kończących gimnazjum będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych powiatu stargardzkiego na rok szk. 2018/2019, których ekspozycja odbędzie się w Hali Sportowej ZSBT oraz zwiedzić pracownie Centrum Kształcenia Praktycznego.

Uczniowie klas siódmych będą mieli natomiast możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w zawodach, do których przygotowuje Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie poprzez zapoznanie się ze stanowiskami pracy  w poszczególnych pracowniach CKP.

    Informuję ponadto, że w ramach imprezy o godzinie 11-tej odbędzie się  panel dyskusyjny doradców zawodowych szkół podstawowych nt. Rola nauczyciela – doradcy zawodowego w rozwoju zawodowym dzieci/uczniów”, na który zapraszamy nauczycieli doradców zawodowych.

    Uprzejmie proszę o udział w „Spotkaniach” uczniów klas trzecich (gimnazjalnych) i siódmych kierowanych przez Państwa szkół, pod opieką Wychowawców oraz udział nauczycieli doradców w planowanym panelu.

     Potwierdzenie udziału uczniów klas trzecich i siódmych kierowanych przez Państwa szkół w tegorocznych „X Spotkaniach z Edukacją”, wraz z deklarowaną liczbą uczniów  oraz orientacyjnymi godzinami  pobytu prosimy kierować do PODN Stargard :

– telefonicznie : nr 91 578 67 80

– pocztą e-mail: biuro@podn.stargard.pl do wtorku 17 kwietnia 2018 r.

 

Uwaga :

Szczegółowy harmonogram zwiedzania Pracowni CKP zostanie zaplanowany  w porozumieniu z Dyrektorem Centrum  i przekazany Państwu najpóźniej do 23 kwietnia 2018 r.

 

Z wyrazami szacunku

Jadwiga Roszak

Dyrektor PODN w Stargardzie