Wdrożenie TIK w proces nauczania w szkole podstawowej

Data/Czas : 24/10/2018
15:00


Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz matematyki szkół podstawowych na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia:

„Wdrożenie TIK w proces nauczania w szkole podstawowej”

Dotyczy szkół, które składały wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach programu rządowego „Aktywna tablica”

w roku 2018

 

Spotkanie odbędzie się 24 października (środa)  o  godz. 15.00                                  

 

W ramach  rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lata 2017 -2019 – „Aktywna tablica”, każda ze szkół podstawowych, może ubiegać się o poprawę swojej infrastruktury w zakresie TIK w postaci zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, głośników, projektorów ultrakrótkoogniskowych lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku lub interaktywnych monitorów dotykowych).

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie „Aktywna tablica”, szkoła jest zobligowana do zrealizowania między innymi następującego zadania:

  • uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  1. udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  2. zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnienie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chcemy stworzyć, jako PODN, międzyszkolną sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli stosujących TIK na swoich lekcjach.  W szczególności zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki.

 

Miejsce: PODN

Prowadzący: Mariusz Nosal

Odpłatność: forma bezpłatna

Czas trwania: 3 godziny

Prosimy o potwierdzenie udziału:

PODN 91 5786780

          lub

nosalm@wp.pl

502 620 122

          

Doradca metodyczny ds. matematyki                       

               Mariusz Nosal