TRUDNOŚCI EDUKACYJNE UCZNIA Z WADĄ SŁUCHU I SPOSOBY ICH POKONYWANIA

Data/Czas : 24/04/2018
16:00


Zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych,

pedagogów specjalnych oraz wszystkich zainteresowanych

na szkolenie

TRUDNOŚCI EDUKACYJNE UCZNIA Z WADĄ SŁUCHU

I SPOSOBY ICH POKONYWANIA

 

Cele szkolenia:

  • zdobycie wiedzy na temat rodzajów niedosłuchu i związanych z nimi trudności,
  • zdobycie wiedzy na temat centralnego przetwarzania słuchowego,
  • zapoznanie z problemami edukacyjnymi uczniów/dzieci wynikającymi z uszkodzenia słuchu,
  • zapoznanie ze sposobami pracy z uczniem niedosłyszącym,
  • ćwiczenia praktyczne:
  • nauka alfabetu palcowego(daktylografii) jako jednej z metod wspomagających w pracy z uczniem/dzieckiem
  • odczytywanie audiogramu

 

 

Marzena Pardel – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

z wieloletnim stażem, pedagog specjalny, pedagog leczniczy, surdopedagog, logopeda.

 

Szkolenie odbędzie się 24 kwietnia (wtorek) 2018 r. o godz. 16.00

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

Koszt: 80 zł

Czas trwania: 4 godzin

 

Wpłaty za szkolenie można dokonywać na rachunek bankowy PODN-u:

39 1020 4867 0000 1302 0007 8451  Bank PKO BP SA O/Stargard

 

Prosimy o potwierdzenie udziału:

e-mail: biuro@podn.stargard.pl

PODN , tel. 915786780