STUDIA PODYPLOMOWE – KIERUNKI

Data/Czas : 08/10/2019-31/10/2019
00:00


STUDIA PODYPLOMOWE

organizowane przez

 Koszalińską Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych

ul. Batalionów Chłopskich 79

75-333 Koszalin

 

KIERUNKI:

 • Przygotowanie pedagogiczne –pedagogika szkolna;
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – kształcenie zintegrowane;
 • Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia osób z zespołem Downa, zespołem Aspergera, zespołem Jacobsena, autyzmem, dziecięcym porażeniem mózgowym itp.;                               
 • Diagnoza, terapia pedagogiczna i socjoterapia;
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i socjoterapia;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • Przygotowanie pedagogiczne i metodyczne do nauczania przedmiotu doradztwo zawodowe – doradca zawodowy;
 • Przygotowanie pedagogiczne i metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu;
 • Przygotowanie pedagogiczne i metodyczne do nauczania języka angielskiego z Cerytfikatem FCE Uniwersity of Cambrige;
 • Dwusemestralne studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie placówką oświatową”

Wymagane dokumenty:

 1. podanie na studia podyplomowe,
 2. 1 zdjęcie,
 3. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Całkowity koszt studiów trzysemestralnych wynosi 2700,00 zł

Całkowity koszt studiów dwusemestralnych wynosi 2000,00 zł