ODWOŁANE !!!SKUTECZNE TECHNIKI PAMIĘCIOWE JAKO AKTYWIZUJĄCA METODA NAUCZANIA

Data/Czas : 09/05/2018
15:30


Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE SZKOLENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE!!!


SKUTECZNE TECHNIKI PAMIĘCIOWE JAKO AKTYWIZUJĄCA

METODA NAUCZANIA

Jednym z problemów edukacji w Polsce jest brak umiejętności uczenia się uczniów. Wielu naszych podopiecznych najczęściej uczy się wyłącznie do sprawdzianów, a po ich zaliczeniu większość materiału zapomina. Badania naukowe potwierdzają, że odpowiednio dobrana metoda nauczania wspomagająca proces gromadzenia i przechowywania wiedzy, może przyczynić się również do poprawy efektów uczenia się i do skrócenia czasu nauki.

 

Cele szkolenia:

 • Praktyczna nauka skutecznych technik pamięciowych, które każdy z uczestników może przetrenować na sobie.
 • Wypracowanie przez uczestników umiejętności szybszego i bardziej efektywnego przyswajania wiedzy u uczniów z wykorzystaniem skutecznych technik pamięciowych.
 • Poznanie najważniejszych zasad efektywnego uczenia się.
 • Szczególny nacisk zostanie położony na wzmacnianie:
 • ilość zapamiętywanych treści,
 • skrócenie czasu przeznaczonego na naukę,
 • kształtowanie twórczego myślenia,
 • kształtowanie myślenia wizualnego,
 • kształtowanie koncentracji uwagi,
 • wzmocnienie wiary we własną skuteczność uczenia się.

 

Prowadząca:

 • Kamila Wojszkun-Piasecka – instruktor skutecznych technik pamięciowych psycholog z wieloletnim stażem. Zawodowo poza pracą w szkole zajmuje się hipnozą i hipnoterapią. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nieustannie podnosi swoje kompetencje i umiejętności zawodowe. Ukończyła warsztaty TZA- ART. Sandplay Therapy, oraz Studium Reintegracji Społecznej zajmującej się minimalizacją marginalizacji społeczeństwa.

 

Szkolenie odbędzie się 9 maja (środa) 2018 r. o godz. 15.30

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

 

Koszt: 150 zł

Wpłaty za szkolenie można dokonywać na rachunek bankowy PODN-u:

39 1020 4867 0000 1302 0007 8451  Bank PKO BP SA O/Stargard

 

Prosimy o potwierdzenie udziału:

e-mail: biuro@podn.stargard.pl

PODN , tel. 915786780