ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE – SIEĆ NAUCZYCIELI CHEMII

Data/Czas : 05/12/2019
16:30


5 grudnia 2019 r. (czwartek)

zapraszam nauczycieli chemii na spotkanie organizacyjne w ramach pracy Sieci Współpracy  i Doskonalenia Nauczycieli Chemii

które odbędzie się

w Szkole podstawowej nr 1 im. J. Słowackiego w Stargardzie

o godzinie 16.30

Temat wiodący: Rozwijamy umiejętności kluczowe

Podczas spotkania omówione zostaną:

  1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone przez Men w roku szkolnym

2019/2020;

  1. Kompetencje kluczowe w podstawie programowej w szkole podstawowej
    i ponadpodstawowej;
  2. Propozycje tematyki kolejnych spotkań metodycznych w ramach pracy Sieci Współpracy i Doskonalenia Nauczycieli Chemii;
  3. Oferta szkoleń PODN oraz ZCDN na rok szkolny 2019/2020;
  4. Chemioinformatyka, czyli słów kilka o innowacji.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału:

PODN 91 5786780 lub bemart@wp.pl