Zmiana miejsca szkolenia!!!Retoryka w kontekście kompetencji językowych rozwijanych w szkole podstawowej – warsztat problemowy

Data/Czas : 23/11/2017
14:30


Zapraszam nauczycieli języka polskiego

na spotkanie szkoleniowe, które rozpocznie się

23 listopada 2017r. (czwartek) o godz. 14.30

w Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie

 

Retoryka w kontekście kompetencji językowych rozwijanych w szkole podstawowej
– warsztat problemowy.

 

cele spotkania: omówienie kompetencji językowych uczniów szkoły podstawowej z ujęciem umiejętności retorycznych (nowe wymagania Podstawy Programowej 14 lutego 2017 r.)

 

plan spotkania:

 1. społeczno – komunikacyjne uwarunkowania nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, problematyka nowej Podstawy Programowej oraz teoretyczne problemy językowe wynikające z tychże uwarunkowań;
 2. model absolwenta szkoły podstawowej w ujęciu retoryki;
 3. ćwiczenia językowe wspierające rozwój umiejętności redakcyjnych
  i komunikacyjnych uczniów szkoły podstawowej – techniki komunikacyjne (wypowiedzi ustne, rozmowy, różne rodzaje dyskusji) oraz metody dydaktyczne wspierające pracę z uczniem w celu opanowania tworzenia tekstów literackich (metody aktywizujące);
 4. możliwości wykorzystania technologii informatycznych
  i komunikacyjnych w rozwijaniu umiejętności retorycznych.

 

 • prowadzący: Anna Domagałanauczyciel dyplomowany języka polskiego, koordynator merytoryczny podręczników do języka polskiego, edukator nauczania
  o Holokauście w Polsce i za granicą, autorka fragmentów podręcznika w zakresie proponowanych zadań oraz konspektów i pomocy dydaktycznych do podręcznika wydawnictwa Nowa Era Nowe Słowa na start, klasa VII

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 • Przewidywany czas spotkania: ok 3 godz. (w zależności od poruszanych problemów
  i tempa pracy)
 • Proszę o zgłoszenie udziału: PODN 91 5786780 

 

Doradca metodyczny ds. języka polskiego

                                       – Beata Podolak

Formularz rezerwacji

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.