RAKIETY Z PAPIERU, CZYLI PROTOTYPOWANIE W EDUKACJI

Data/Czas : 18/05/2019
09:00


Zapraszamy na bezpłatne szkolenie Rakiety z papieru, czyli prototypowanie w edukacji, które odbędzie się 18 maja 2019 r. w ZCDN w Szczecinie. Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej odbędą się w godzinach 9.00–13.00, zaś nauczycieli techniki, przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej i wychowawców świetlic zapraszamy w godzinach 13.00–17.00.

Główną część warsztatów będą stanowiły ćwiczenia z zakresu realizacji scenariusza zajęć, których celem jest nauka konstruowania papierowych modeli rakiety kosmicznej. Nauczyciele zostaną zapoznani z działaniami i materiałami Polskiego Biura ESERO przy Centrum Nauki Kopernik dotyczącymi edukacji astronomicznej. Przedstawiona zostanie również aplikacja służąca do modelowania lotów konkretnych rakiet.

Szkolenie: Rakiety z papieru, czyli prototypowanie w edukacji

Zakres: Konstruowanie prototypów jako sposób na rozwój zainteresowań i umiejętności kluczowych uczniów. Działalność edukacyjna Polskiego Biura ESERO i materiały edukacyjne dla szkół. Ćwiczenia w konstruowaniu modeli rakiet działających na sprężone powietrze.

Termin: 18 maja 2019 r. godz. 9.00–13.00 – I grupa (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej)
godz. 13.00–17.00 – II grupa (nauczyciele techniki, przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej i wychowawcy świetlic)

Prowadzący: Zdzisław Nowak, animatorzy z Centrum Nauki Kopernik

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Miejsce: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, sala 107