Prawa ręka? Lewa ręka? Rozwój motoryczny i grafomotoryczny a zaburzenia grafiki pisma

Data/Czas : 23/02/2018-24/02/2018
16:30


Zapraszamy nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych

na kurs doskonalący prowadzony metodą warsztatową

Prawa ręka? Lewa ręka? Rozwój motoryczny

i grafomotoryczny a zaburzenia grafiki pisma

 

Cele szkolenia:

  • poszerzenie wiedzy dotyczącej rozwoju motoryki i grafomotoryki ucznia młodszego,
  • poszerzenie wiedzy i doskonalenia umiejętności w korzystaniu z metod pracy nad grafiką pisma,
  • wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody i formy pracy z uczniami i rodzicami.

 

Fizjologiczne podstawy rozwoju grafiki pisma.

Prawidłowy i zaburzony rozwój motoryczny.

Brzydkie pismo – dziedziczne, niedbałe, może dysgrafia?

Nauka pisania prawą i lewą ręką – podstawy metodyczne.

Trening pisania różnymi narzędziami

Ewa Bodnar – terapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, psychopedagog kreatywności, współzałożycielka i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności z zamiłowania badaczka procesów uczenia się mózgu, mnemotechnik i nowoczesnych metod nauczania i terapii pedagogicznej. Koordynator Sieci Współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem zdolnym metodami twórczego myślenia”.

szkolenie odbędzie się w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

Termin:

Luty: 23 – piątek 16:30

           24 – sobota  8:30

Koszt: 150 zł

Czas trwania: 12 godzin

 

Wpłaty za szkolenie można dokonywać na rachunek bankowy PODN-u:

39 1020 4867 0000 1302 0007 8451  Bank PKO BP SA O/Stargard

 

Prosimy o potwierdzenie udziału:

e-mail: biuro@podn.stargard.pl

PODN , tel. 915786780   

Formularz rezerwacji

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.