ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ I PLACÓWKA OŚWIATOWĄ – Studia podyplomowe

Data/Czas : 11/10/2018 - 05/11/2018
09:00


Zapraszamy
na studia podyplomowe
z zakresu organizacji i zarządzania

szkołą i placówką oświatową

 

****

Studia organizowane przez

Koszalińską Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych

 

 

 

Odpłatność : 2000 zł

Zgłoszenia, informacje:  e-mail: biuro@podn.stargard.pl

                                                          PODN , tel. 915786780