OPRACOWYWANIE I WDRAŻANIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

Data/Czas : 17/10/2019
15:00


Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych

 na szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia:

„Opracowywanie i wdrażanie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”

Spotkanie odbędzie się 17 października (czwartek) o godz. 15.00                                  

Celem szkolenia jest wsparcie dla osób zaangażowanych w proces rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, których zadaniem jest właściwe identyfikowanie uzdolnień i tworzenie odpowiednich warunków do ich kształtowania.

Omówione zostaną liczne działania, mające na celu uwrażliwienie szerokiego grona osób na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci szczególnie uzdolnione.

Tematy omawiane na spotkaniu:

  1. Zdefiniowanie pojęcia zdolności.
  2. Charakterystyka ucznia zdolnego.
  3. Metody i system pracy z uczniem zdolnym.
  4. Omówienie platformy internetowej www.doskonaleniewsieci.pl

Miejsce: PODN (sala wykładowa – parter)

Prowadzący: Anna Kokolus i Mariusz Nosal

Odpłatność: forma bezpłatna

Czas trwania: około 3 godziny

Prosimy o potwierdzenie udziału:

PODN 91 5786780 lub nosalm@wp.pl

502 620 122

Doradca metodyczny ds. matematyki                                          

Mariusz Nosal