Niezwykłe spotkania z przyrodą, czyli wycieczki i zajęcia terenowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – obserwuję, badam, poznaję

Data/Czas : 16/11/2017
16:15


zapraszamy nauczycieli przyrody oraz zainteresowanych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
na warsztaty w ramach pracy Sieci Współpracy i Doskonalenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

które odbędą się w dniu 16 listopada 2017 r. (czwartek)
w Szkole Podstawowej nr 1
ul. H. Sienkiewicza 8  w Stargardzie o godzinie 16.15 w sali nr 19

 

Temat wiodący: Niezwykłe spotkania z przyrodą,  czyli wycieczki
i zajęcia terenowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
– obserwuję, badam, poznaję

Podczas spotkania omówione zostaną przede wszystkim zagadnienia realizowane
na terenowych zajęciach z przyrody w klasach IV – VI w odniesieniu do ogólnych
założeń zmian wynikających z reformy edukacji.