ZMIANA TERMINU !!! NIEUŚWIADOMIONE ŹRÓDŁA AGRESJI

Data/Czas : 27/03/2018
16:00


Zapraszam nauczycieli wszystkich etapów kształcenia

 na warsztaty

Nieuświadomione źródła agresji w postawie nauczyciela i ich wpływ na (funkcjonowanie, zachowanie) ucznia

DZIECI POTRZEBUJĄ NAJWIĘCEJ MIŁOŚCI W CHWILACH,GDY NA NIĄ NAJMNIEJ ZASŁUGUJĄ

 

Szkolenie odbędzie się 27 marca (wtorek) 2018 r. o godz. 16.00

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

 

Cele szkolenia:

  • Poznanie nieuświadomionych źródeł agresji.
  • Nasze postawy wyzwalające agresję w innych – uczniach.
  • Przyzwyczajenia które niszczą relacje.
  • Metody pracy własnej z negatywnymi postawami.

 

Marek Pietrasik – terapeuta, socjoterapeuta, psychoedukator, mediator sądowy, mediator w oświacie, pedagog, profilaktyk uzależnień dyplomowany trener SET, ART, prezes Fundacji Impuls

 

Koszt: 80 zł

Czas trwania: 4 godzin

 

Wpłaty za szkolenie można dokonywać na rachunek bankowy PODN-u:

39 1020 4867 0000 1302 0007 8451  Bank PKO BP SA O/Stargard

 

Prosimy o potwierdzenie udziału:

e-mail: biuro@podn.stargard.pl

PODN , tel. 915786780  

 

 

Aneta Parzybut

doradca metodyczny

ds. wychowania                    

Formularz rezerwacji

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.