KONKURS RECYTATORSKI

Data/Czas : 25/03/2019-15/05/2019
00:00


NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH

Serdecznie zapraszam uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału

w konkursie recytatorskim  z języka angielskiego i niemieckiego

Finał konkursu odbędzie się 7 czerwca 2019 r.

 

INFORMACJE O WARUNKACH KONKURSU:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z powiatu stargardzkiego. Uczniowie będą oceniani w  3 kategoriach wiekowych, klasy: 1-3, 4-6 oraz 7-8.

CELE KONKURSU:

  • Dodatkowa motywacja do nauki i doskonalenie znajomości języka angielskiego / niemieckiego
  • Stworzenie dzieciom i młodzieży zainteresowanej literaturą i językiem angielskim/ niemieckim możliwości zaprezentowania swoich umiejętności.
  • Popularyzacja literatury pięknej obszarów języka angielskiego/ niemieckiego.
  • Uwrażliwienie uczniów na poezję.

REPERTUAR:

Każdy z uczestników prezentuje wiersz lub fragment prozy w języku angielskim/ niemieckim. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

OCENA RECYTACJI:

Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny według następujących kryteriów:

  1. Dobór repertuaru.
  2. Interpretacja i ogólny wyraz artystyczny (ubiór stosowny do wybranego fragmentu).
  3. Poprawność wymowy w języku angielskim/ niemieckim.

Każda grupa językowa będzie oceniania osobno.

NAGRODY:

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom. Za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe (osobno, dla każdej grupy językowej).

ZGŁOSZENIA:

Każda szkoła może przysłać jedno zgłoszenie w każdej kategorii wiekowej (eliminacje szkolne, proszę przeprowadzić w szkołach do końca kwietnia).

Zgłoszenia* proszę przesyłać do 15 maja 2019 r. mailowo na adres:

alicja.grydziuszko@zs2-stargard.edu.pl

*Tabela zgłoszenia w załączniku.

POBIERZ tabela zgłoszenia

POBIERZ regulamin