GRANTY ZKO „Nowoczesne metody nauczania, aktywizacja procesu uczenia się ucznia podczas lekcji

Data/Czas : 27/10/2018-17/11/2018
08:30


Zapraszamy nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych

na szkolenie w ramach
Grantów Edukacyjnych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nt.:
 

Nowoczesne metody nauczania, aktywizacja procesu uczenia się ucznia podczas lekcji

 

Cele szkolenia:

  1. Nabycie umiejętności planowania lekcji w oparciu o warsztatowy model.
  2. Nabycie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności stosowania technik i metod, mających na celu:
  • zwiększenie motywacji uczniów oraz ich poczucia odpowiedzialności za uzyskane efekty;
  • zwiększenie tempa pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach;
  • kształtowanie u uczniów samodzielności;
  • ograniczenie niepożądanych zachowań uczniów podczas lekcji;
  • zwiększenie u uczniów chęci do nauki;
  • spowodowanie, że uczniowie czerpią satysfakcję z uczenia się poprzez wewnętrzne zadowolenie;
  • mobilizowanie uczniów do wysiłku bez stosowania nagród i kar.

 

Beata Rejmer – wykwalifikowany pedagog, trener, dyrektor szkoły z wieloletnim stażem

 

Szkolenia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie ul.Sienkiewicza 8

Terminy:

GRUPA I

Październik:   27 – sobota 8:30 – 16:30      

GRUPA II

Październik: 28 – niedziela 8:30 – 16:30                 

GRUPA III

Listopad: 17 – sobota 8:30 – 16:30

 

Prosimy o potwierdzenie udziału:

e-mail: biuro@podn.stargard.pl

PODN , tel. 915786780  

Załączniki:

Zaproszenie      pobierz