Film jako inspiracja na lekcji języka angielskiego

Data/Czas : 23/11/2017
15:30


zapraszamy nauczycieli języka angielskiego

szkół  podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych

w  ramach pracy sieci na warsztaty:

 

FILM JAKO INSPIRACJA NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

które odbędą się w dniu 23.11.2017 r. (czwartek) o godz. 15.30

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie  Plac Majdanek 7

 

CELE SPOTKANIA:

  • Rozwijanie kompetencji językowych
  • Zachęcenie ucznia do komunikacji w języku obcym
  • Analiza różnych form wykorzystania filmu na lekcji języka angielskiego

 

SPOTKANIE POPROWADZI mgr Ewa Górczak nauczyciel konsultant ODN w Poznaniu

oraz nauczyciel języka angielskiego w II LO w Poznaniu

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do:
sekretariat PODN – tel (091) 578 67 80

e-mail: biuro@podn.stargard.pl

 

 

Doradca metodyczny ds. języków obcych

Hanna Leszyńska