Deutsch_update. Strategie nauczania

Data/Czas : 28/03/2019
16:00


Zaproszenie dla nauczycieli języka niemieckiego na spotkanie pt.

„Deutsch_update. Strategie nauczania dostosowane do błyskawicznie zmieniającego się współczesnego świata oraz do rzeczywistości młodych ludzi”

 

W trakcie prelekcji zaprezentujemy Państwu zmiany, jakie zachodzą w otaczającej nas rzeczywistości, a także ich wpływ na sposób nauczania oraz uczenia się. Postaramy się przybliżyć świat młodzieży, zainteresowania młodego człowieka oraz jego styl przyswajania wiedzy. Pokażemy też narzędzia do pracy z nowymi mediami, o których coraz częściej to nauczyciel może uczyć się od swoich uczniów.

Na pojawiające się liczne nowe trendy odpowiadają nasze podręczniki – przede wszystkim Komplett plus (podręcznik Komplett dostosowany do nowej podstawy programowej). Na jego przykładzie zaprezentujemy liczne strategie pracy w liceach i technikach.

Już od września 2019 roku w życie wchodzą kolejne zmiany w systemie oświaty. W szkołach średnich spotkają się absolwenci dwóch typów szkół – gimnazjów i nowych ośmioletnich szkół podstawowych. To kolejny istotny wątek, który zostanie poruszony w trakcie wykładu.

 

Termin: 28.03.2019.

Godzina: 16:00-17:30

Miejsce spotkania: PODN Stargard

Prowadzący: Justyna Ciecharowska

Odpłatność: forma nieodpłatna

 

Prosimy o potwierdzenie udziału:

PODN 91 5786780 lub

biuro@podn.stargard.pl