BIBLIOTEKARZE I WYDAWCY – PRZESTRZENIE WSPÓŁDZIAŁANIA

Data/Czas : 28/03/2019
13:30


zapraszamy

nauczycieli bibliotekarzy na warsztaty w ramach sieci
współpracy i samokształcenia.

 

Temat warsztatów : „Bibliotekarze i wydawcy – przestrzenie współdziałania.
                                     Dobre praktyki interakcji na rynku wydawniczym”.

 

Prowadzący: Aleksandra Sobańska – bibliotekarz w Miejsko- Powiatowej Bibliotece
                        Publicznej w Pszczynie

 

Cele warsztatów:

  • zapoznanie ze specyfiką polskiego rynku wydawniczego,
  • zwiększenie wiedzy o literaturze dla dzieci i młodzieży,
  • doskonalenie umiejętności realizacji przez nauczycieli bibliotekarzy akcji promujących czytelnictwo.

 

Program warsztatów:

  1. Specyfika polskiego rynku wydawniczego.
  2. Charakterystyka wybranych wydawnictw (zarówno masowych, jak i niszowych).
  3. Akcje propagujące czytelnictwo – współpraca wydawców i bibliotekarzy.
  4. Przegląd nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

 

Warsztaty odbędą się  28 marca (czwartek) 2019 r. o godz. 13:30
w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie, Park 3 Maja 2,
czytelnia multimedialna, sala 39

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do 23 marca 2019 r.:

E-mail: irena_zalewska@wp.pl