NOWY EGZAMIN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ. JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW? GRANT ZKO

Data/Czas : 17/11/2018-24/11/2018
09:00


Zaproszenie

W związku z organizacją po raz pierwszy w kwietniu 2019r.

egzaminu ósmoklasisty

zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych, nauczycieli języka polskiego, matematyki i języków obcych oraz pedagogów

na szkolenie w ramach

GRANTÓW  ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Nowy egzamin po szkole podstawowej.

Jak przygotować uczniów ?

********************

Cele ogólne :

  • Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty i jego specyfiką
  • Nabycie i pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie organizacji i przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Cele szczegółowe :

  • Znajomość zapisów ustawowych dotyczących egzaminu oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U.2017. poz.1512)
  • Znajomość typów i form zadań egzaminacyjnych oraz zasad i kryteriów oceniania
  • Umiejętność zaplanowania pracy dydaktycznej i wychowawczej związanej z przygotowaniem uczniów do egzaminu ósmoklasisty
  • Umiejętność zaplanowania  i  przeprowadzenia diagnoz osiągnięć edukacyjnych uczniów  w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych
  • Umiejętność analizy, formułowania wniosków i ich wykorzystania oraz komunikowania wyników diagnoz/egzaminów próbnych
  • Umiejętność organizacji działań wspierających uczniów przed egzaminem we współpracy z rodzicami

 

Grupa I – nauczyciele matematyki – 17 listopada 2018r. – godz.9.00

                        Szkoła Podstawowa nr 1 w Stargardzie

Grupa II – nauczyciele języka polskiego – 19 listopada 2018r. – godz.13.00

                                                               PODN Stargard

Grupa III – nauczyciele języków obcych – 24 listopada 2018r. – godz.9.00

                                                               PODN Stargard

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu

prosimy o zgłoszenie uczestnictwa 

tel. 91 578 67 80 lub e-mail: biuro@podn.stargard.pl