Kontakt

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

73-110 Stargard

Plac Majdanek 7

tel.: +48 91 / 578 67 80 
E-mail: biuro@podn.stargard.pl

 

ZAPRASZAMY
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 15.30

Rachunek bankowy PODN-u:

39 1020 4867 0000 1302 0007 8451  Bank PKO BP SA O/Stargard